Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Mokinių priėmimas

_______________________________________________________

ji24 pvdprc_1

 ________________________

 

ŽIEMOS PRIĖMIMAS PRASIDEDA NUO 2018 m. lapkričio 14 d. iki gruodžio 14 d.

2018 metais priimame į šias  dalykines, modulines mokymo programas:

   Įgijusiems vidurinį išsilavinimą, baigusiems 12 klasių (2 m.):

 • Auklės mokymo programa (440092201)
 • Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (M44092001) 
 • Masažuotojo mokymo programa (440091501)  
 • PASTABA. Šios mokymo programos skirtos asmenims, neturintiems jokios kvalifikacijos, tik vidurinį išsilavinimą.

   

 Kviečiame mokinius mokslo metais dalyvauti 1 akademinės valandos trukmės 

praktiniuose užsiėmimuose, kurių metu susipažįstama su šiomis specialybėmis:
• auklės, floristo • socialinio darbuotojo • dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo
• kirpėjo • higieninės kosmetikos kosmetiko • fotografo • dailiųjų odos dirbinių gamintojo.

Prašome iš anksto suderinti atvykimo laiką su karjeros koordinatorėmis:
Gitana Baranskiene, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., mob. 8 601 63 585;
Romena Talačkiene, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., mob. 8 682 17 471.

_______________________________

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS 2018 M. GRUODŽIO MĖNESĮ

 Veiksmai

 Data

 Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo   profesinio mokymo
 programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje
 sistemoje www.lamabpo.lt teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie
 tinkamumą pasirinktoms programoms

 2018 m. lapkričio 14 d. – gruodžio 14 d.

 

 Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

 2018 m. gruodžio 17 d.

 Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

 2018 m. gruodžio 18 d.

 Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

 2018 m. gruodžio 19 d. – gruodžio 21 d.

 

SUSIPAŽINTI SU PATVIRTINTA 2018 M. PRIĖMIMO TVARKA GALITE  ČIA >> 

SUSIPAŽINTI SU PRIĖMIMO BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠU GALITE  ČIA >> 

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ BUS NUOLAT ATNAUJINAMA. PRAŠOME DOMĖTIS. 
STOJANTIEJI REGISTRUOJASI LAMA BPO INFORMACINĖJE SISTEMOJE
www.lamabpo.lt

 Mokinių priėmimo klausimais teirautis centro tel.: (8 5) 277 9357

arba LAMA BPO informacinėje sistemoje tel. (8 37) 280400 ar el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

________________________________________________

Mokslas nemokamas mokiniams, įgyjantiems pirmąją kvalifikaciją bei asmenims, jau turintiems kvalifikaciją ir pirmą kartą pasirinkusiems tęstinį mokymą (mokymo programos kodas su raide T).

Valstybės nefinansuojamoms vietoms kainas 2018 – 2019 mokslo metams galima rasti čia >>

Mokymas pagal visas mokymo programas – tik dieninis (užsiėmimų laikas - nuo 8.00 iki 18.00 val.)
Pažangiems mokiniams 
mokama stipendijaStojamųjų egzaminų nėra.

Centre yra bendrabutis. 
  Pasirašius mokymosi sutartį ir norint gauti vietą bendrabutyje reikia rašyti prašymą ir pateikti deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą, šeimos sudėties pažymą, našlaičio statusą įrodančių dokumentų kopijas, tėvų mirties liudijimo kopijas.
_______________________________________________________

Galime padėti Jums užsiregistruoti LAMA BPO informacinėje sistemoje darbo dienomis 211 kab.: 
pirmadieniais - ketvirtadieniais: 9.00–16.15; penktadieniais: 9.00–15.00 
(pietų pertrauka: 12.00–12.30).

Atvykti turite su dokumentais (žr. žemiau).

_______________________________________________________ 

STOJANTIEJI, GAVĘ SIŪLYMUS/KVIETIMUS MOKYTIS IŠ LAMA BPO SISTEMOS, NE VĖLIAU KAIP IKI NUSTATYTO TERMINO PABAIGOS TURI SUDARYTI PROFESINIO MOKYMO SUTARTĮ SU CENTRU. SUTARTIS PASIRAŠOMA CENTRE NUO 9.00 - 15.00 VAL. ATVYKUS PASIRAŠYTI SUTARTĮ REIKIA TURĖTI ŠIUOS DOKUMENTUS (JEI JUMS NĖRA 18 M., REIKALINGAS TĖVŲ RAŠTIŠKAS SUTIKIMAS):

 1. MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIO DOKUMENTO ORIGINALAS IR JO KOPIJA, JEI IŠSILAVINIMAS ĮGYTAS IKI 2009 METŲ.
 2. SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAI:

  2.1. stojantieji po 12 klasių pateikia vieną sveikatos pažymėjimą: 086/a formą;
  2.2. stojantieji po 10 klasių pateikia du sveikatos pažymėjimus: 086/a formą ir 027-1/a formą;
  2.3. specialiųjų poreikių mokiniai (individualizuota programa) pateikia du sveikatos pažymėjimus:
  - iki 18 metų: 086/a formą ir 027-1/a formą;
  - daugiau nei 18 metų: 086/a formą ir 046 formą.
  Pastaba. Atkreipkite dėmesį, kad sveikatos pažymėjime būtų įrašyta data ir numeris.

 3. Jau įgytos specialybės DIPLOMAS IR JO KOPIJA SU PRIEDAIS ARBA KVALIFIKACIJĄ ĮRODANTIS DOKUMENTAS IR JO KOPIJA.
 4. PASAS arba ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖ.
 5. 2 NUOTRAUKOS: 3x4 cm juodai baltos arba spalvotos.
 6. Dokumentų kopijos, įrodančios, kad mokinys yra našlaitis arba netekęs tėvų globos (pvz.: mirties liudijimo kopijos, teismo sprendimai dėl tėvų teisių apribojimo/atėmimo).
 7. Asmenys, baigę individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, pateikia pedagoginių psichologinių tarnybų išvadas (8 forma). 
 8. Jei mokiniui bus reikalingas bendrabutis, pasirašęs sutartį, jis turės užpildyti prašymą ir pateikti deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą, šeimos sudėties pažymą, našlaičio statusą įrodančių dokumentų kopijas, tėvų mirties liudijimo kopijas.


_______

Vienų, pusantrų, dvejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.
Priimami asmenys, turintys bendrąjį vidurinį išsilavinimą (baigę 12 klasių). Sėkmingai baigusiems Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas kartu su profesinio mokymo programa, mokymosi trukmė - treji metai.
Priimami asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą (baigę 10 klasių). Sėkmingai baigusiems Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą išduodamas brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas.

Trejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programos specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims, turintiems ne mažesnį kaip pradinį išsilavinimą.
Priimami specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys, kurie mokėsi specialiosiose, pagrindinėse, vidurinėse mokyklose pagal individualizuotas ar adaptuotas ugdymo programas. Sėkmingai baigusiems Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą bus išduodamas profesinio mokymo diplomas.

31 sav./72 kreditų, 39 sav./92 kreditų trukmės tęstinio profesinio mokymo programos asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją.
Priimami asmenys, turintys bendrąjį vidurinį išsilavinimą (baigę 12 klasių) ir kvalifikaciją. Sėkmingai baigusiems Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą išduodamas profesinio mokymo diplomas.
„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2018 RUDUO
„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2018 PAVASARIS
„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2017“
„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2016“
„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2015“
„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2014“
„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2013“
„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2012“
„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2011“
„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2010“

„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2009“
„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2008“

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema