Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Centro specialybės

Centro specialybės

Karšta naujiena

2018 m. gegužės 3 d. dalyvausime tarptautiniame konkurse „Mano banguojanti jūra 2018“ Klaipėdoje

Balandžio 26 d. (18.00 val.) aktų salėje vyks „Centro geriausių mokinių tėvų vakaras“. Kviečiame mokinius ir jų tėvelius.

Mokinių priėmimas

_______________________________________________________

ji24 pvdprc_1

________________________

 Kviečiame mokinius mokslo metais dalyvauti 
1 akademinės valandos trukmės praktiniuose užsiėmimuose,
kurių metu susipažįstama su šiomis specialybėmis:
• auklės, floristo • socialinio darbuotojo • dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo
• kirpėjo • higieninės kosmetikos kosmetiko • fotografo • dailiųjų odos dirbinių gamintojo.

Prašome iš anksto suderinti atvykimo laiką su karjeros koordinatorėmis:
Gitana Baranskiene, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., mob. 8 601 63 585;
Romena Talačkiene, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., mob. 8 682 17 471.

_______________________________

SUSIPAŽINTI SU PATVIRTINTA PRIĖMIMO TVARKA 2018 METAMS GALITE  ČIA >> 

SUSIPAŽINTI SU PRIĖMIMO BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠU GALITE  ČIA >> 

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ BUS NUOLAT PAPILDOMA. PRAŠOME DOMĖTIS BIRŽELIO-RUGPJŪČIO MĖNESIAIS. 
STOJANTIEJI REGISTRUOJASI LAMA BPO INFORMACINĖJE SISTEMOJE ADRESU 
www.lamabpo.lt

 Mokinių priėmimo klausimais teirautis tel.: (8 5) 277 9357

________________________________________________

Mokiniams, įgyjantiems pirmąją kvalifikaciją, mokslas – nemokamas.

Mokymas pagal visas mokymo programas – tik dieninis (užsiėmimų laikas nuo 8.00 iki 18.00 val.)
Pažangiems mokiniams 
mokama stipendijaStojamųjų egzaminų nėra.

Centre yra bendrabutis. 
  (pasirašius sutartį dėl mokymosi reikės užpildyti prašymą ir pateikti deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą, šeimos sudėties pažymą, našlaičio statusą įrodančių dokumentų kopijas, tėvų mirties liudijimo kopijas, neįgalumo pažymėjimo kopiją).
_______________________________________________________

Dokumentai priimami darbo dienomis: 
pirmadieniais - ketvirtadieniais: 9.00–16.15; penktadieniais: 9.00–15.00
(pietų pertrauka: 12.00–12.30)

_______________________________________________________ 


Centras vykdo šias mokymo programas:

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą,
 baigusiems 12 klasių (2 m.):

 • Kirpėjo (modulinė),
 • Higieninės kosmetikos kosmetiko (modulinė),
 • Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo,
 • Dailiųjų odos dirbinių gamintojo (trukmė - 1 m.),
 • Siuvėjo (trukmė - 1 m.),
 • Sukirpėjo-konstruktoriaus (trukmė-1 m., turintiems siuvėjo kvalifikaciją),
 • Interjero apipavidalintojo (modulinė),
 • Fotografo (modulinė),
 • Apeigų ir švenčių organizatoriaus,
 • Floristo (trukmė - 1,5 m., modulinė) ,
 • Socialinio darbuotojo padėjėjo (modulinė),
 • Auklės,
 • Vizualinės reklamos gamintojo (modulinė),
 • Masažuotojo,
 • Aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojo,
 • Poilsio paslaugų agento.

Turintiems pagrindinį išsilavinimą, baigusiems 10 klasių (3 m.):

 • Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo,
 • Dailiųjų odos dirbinių gamintojo,
 • Siuvimo verslo paslaugų teikėjo,
 • Higieninės kosmetikos kosmetiko,
 • Kirpėjo,
 • Fotografo,
 • Floristo.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims, turintiems ne mažesnį kaip pradinį išsilavinimą (3 m.):

 • Floristo (padėjėjo),
 • Siuvinių gamintojo,
 • Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo.

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d.
įsakymu Nr. V-323

 

2018 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

 

I.    Pagrindinį išsilavinimą įgijusiems ir pagrindinio išsilavinimo neįgijusiems asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas

Pagrindinis priėmimas I etapas

Veiksmai

Data

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2018 m. birželio 1 d. – liepos 2 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2018 m. birželio 1 d. – liepos 2 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2018 m. liepos 3 d. – liepos 7 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2018 m. liepos 9 d. – liepos 12 d.

 

Pagrindinis priėmimas II etapas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2018 m. liepos 13 d. – rugpjūčio1 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2018 m. liepos 13 d. – rugpjūčio1 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2018 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2018 m. rugpjūčio 7 d. – rugpjūčio 10 d.

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 30 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 30 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2018 m. rugpjūčio 30 d. – rugpjūčio 31 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2018 m. rugsėjo 3 d. – rugsėjo 7 d.

II.  Vidurinį išsilavinimą įgijusiems asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal  formaliojo profesinio mokymo programas

Pagrindinis priėmimas

Veiksmai

Data

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2018 birželio 1 d. – rugpjūčio1 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2018 m. birželio 1 d. – rugpjūčio1 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2018 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2018 m. rugpjūčio 7 d. – rugpjūčio 10 d.

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 28 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 28 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2018 m. rugpjūčio 29 d. –  rugpjūčio 31 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2018 m. rugsėjo 3 d. –  rugsėjo 7 d.

 

STOJANTIEJI, GAVĘ SIŪLYMUS/KVIETIMUS MOKYTIS IŠ LAMA BPO SISTEMOS, NE VĖLIAU KAIP IKI NUSTATYTO TERMINO PABAIGOS TURI SUDARYTI PROFESINIO MOKYMO SUTARTĮ SU CENTRU, ATVYKDAMI JĄ PASIRAŠYTI SU ŠIAIS DOKUMENTAIS:

 1. MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIO DOKUMENTO ORIGINALAS (pvz.: pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, ugdymo pasiekimų pažymėjimas (baigusiems individualizuotą ugdymo programą), brandos atestatas ir jo priedas).
  Pastaba: asmenys, baigę individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, pateikia pedagoginių psichologinių tarnybų išvadas (8 forma).
 2. SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAI:
  - stojantieji po 12 klasių pateikia 1-ą sveikatos pažymėjimą: 086/a formą;
  - stojantieji
   po 10 klasių pateikia 2-u sveikatos pažymėjimus: 086/a formą ir 027-1/a formą.
  Pastaba. Atkreipkite dėmesį, kad sveikatos pažymėjime būtų įrašyta data ir numeris.
 3. Jau įgytos specialybės DIPLOMAS IR JO KOPIJA SU PRIEDAIS ARBA KVALIFIKACIJĄ ĮRODANČIO DOKUMENTAS IR JO KOPIJA.
 4. PASAS arba ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖ ir jų dvi kopijos(kortelės - abi pusės). Neturintiems paso pateikti gimimo liudijimą ir 1-ą jo kopiją.
 5. 2-3 NUOTRAUKOS: 3x4 cm juodai baltos arba spalvotos.
 6. Dokumentų kopijos, įrodančios, kad mokinys yra našlaitis arba netekęs tėvų globos (pvz. mirties liudijimo kopijos, teismo sprendimai dėl tėvų teisių apribojimo/atėmimo).
 7. Jei mokiniui bus reikalingas bendrabutis, pasirašius sutartį, jis turės užpildyti prašymą ir pateikti deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą, šeimos sudėties pažymą, našlaičio statusą įrodančių dokumentų kopijas, tėvų mirties liudijimo kopijas, neįgalumo pažymėjimo kopiją.


_______

Dvejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.
Priimami asmenys, turintys bendrąjį vidurinį išsilavinimą (baigę 12 klasių) arba išklausę bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kursą. Sėkmingai baigusiems Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas kartu su profesinio mokymo programa, esant trijų metų mokymosi trukmei.
Priimami asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą (baigę 10 klasių). Sėkmingai baigusiems Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą išduodamas brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas.

Vienerių mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.
Priimami asmenys, turintys bendrąjį vidurinį išsilavinimą (baigę 12 klasių) arba išklausę bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kursą. Sėkmingai baigusiems Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą išduodamas profesinio mokymo diplomas

Trejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programos specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims turintiems ne mažesnį kaip pradinį išsilavinimą.
Priimami specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys, kurie mokėsi specialiosiose, pagrindinėse, vidurinėse mokyklose pagal individualizuotas ar adaptuotas ugdymo programas. Sėkmingai baigusiems Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą bus išduodamas profesinio mokymo pažymėjimas, kompetencijų įvertinimo pažymėjimas ir kvalifikacijos pažymėjimas.

Dvejų mokymosi metų trukmės mokymo programa (I-II gimnazijos klasės), baigusiems 8 klases. Mokiniai mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą bei susipažins su kirpėjo, higieninės kosmetikos kosmetiko, dailiųjų odos dirbinių gamintojo, fotografo profesinio mokymo programomis. Po dvejų metų mokiniai galės pasirinkti vieną iš minėtų profesinio mokymo programų ir mokytis jos kartu su vidurinio ugdymo programa III-IV gimnazijos klasėse.

„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2018“
„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2017“
„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2016“
„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2015“
„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2014“
„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2013“
„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2012
„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2011
ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2010

„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2009“
„ATVIRŲ DURŲ DIENOS - 2008“

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema