Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Centro specialybės

Centro specialybės

Skatinimas ir nuobaudos

MOKINIŲ SKATINIMO IR NUOBAUDŲ SISTEMA

Skatinimo formos

1. Padėkos tėvams už gerą vaiko mokymąsi ir dalyvavimą popamokinėje veikloje (grupių vadovai ir grupių aktyvas).
2. Direktoriaus pad
ėka.
3. Diferencijuota stipendija pagal mokymosi rezultatus.
4. Vienkartin
ės premijos.
5. Apdovanojimas skiriamaisiais ženklais „Geriausias specialistas“, „Centro garbė“.
6. Centro pad
ėkos raštas.
7. Pažangiausi
ų ir aktyviausių moksleivių skatinimas, įtraukiant juos į tarptautinių projektų vykdymą, išvykas, ekskursijas, įvairius kultūrinius renginius.

Drausminimo priemonės

1. Žodinė pastaba.
2. „Karšta k
ėdė“ (mokinių taryba).
3. Pastaba raštu.
4.
Įspėjimas.
5. Direktoriaus
įsakymas dėl stipendijos nemokėjimo (grupių vadovų prašymu, mokinių ir Centro tarybos sprendimu).
6. Papeikimas.
7. Griežtas papeikimas, mažinant moksleivio elgesį.
8. Šalinimas iš Centro.

 

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema