Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Centro specialybės

Centro specialybės

Mokinių tarybos sektoriai

Centro mokinių taryba – savarankiška mokinių organizacija, veikianti centro mokinių iniciatyvos pagrindu.

TIKSLAS

Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, padėti centro vadovybei, pedagogų kolektyvui, kad kiekvienas mokinys tvirtai
įsisavintų žinių pagrindus, organizuotų tarpusavio pagalbą, ugdant(is) sąmoningos drausmės ir elgesio kultūrą,
įgyjant visuomeninės veiklos įgūdžius.

UŽDAVINIAI

1. Dalyvauti centro veikloje įgyvendinant iškeltus prioritetus, tikslus ir uždavinius.
2. Spręsti konfliktus.
3. Spręsti demokratinių santykių ir centro mikroklimato problemas.
4. Deramai atstovauti mokinių interesams Centro taryboje.
5. Teikti pasiūlymus centro vadovybei dėl mokinių saviraiškos organizavimo.
6. Ugdyti atsakingą požiūrį į mokslą, elgesį, lankomumą.
7. Skatinti jaunimo saviraišką ir įsitraukimą į visuomeninę veiklą.

VEIKLOS METODAI

1. Dalyvauti centro veikloje įgyvendinant iškeltus prioritetus, tikslus ir uždavinius.
2. Spręsti konfliktus.
3. Spręsti demokratinių santykių ir centro mikroklimato problemas.
4. Deramai atstovauti mokinių interesams Centro taryboje.
5. Teikti pasiūlymus centro vadovybei dėl mokinių saviraiškos organizavimo.
6. Ugdyti atsakingą požiūrį į mokslą, elgesį, lankomumą.
7. Skatinti jaunimo saviraišką ir įsitraukimą į visuomeninę veiklą.


LANKOMUMO IR PAŽANGUMO SEKTORIUS

Kuratoriai – mokyt. Sigita Kutienė, Eligija Liutvinienė
Nariai:
Tataro Juljan K-109 gr.
Strelcov Aleksandr K-109 gr.
Udraitė Irmantė VHK-15 gr.
Vaiciukevičiūtė Arvilė Kornelija VHK-15 gr.
Mačiulytė Gabija VHK-17 gr. 

KULTŪROS IR BENDRADARBIAVIMO SEKTORIUS

Kuratoriai – mokyt. Sigita Vavilavičienė, Aldona Tomkutė
Nariai:
Bacuk Evelina VHK-17 gr.
Kevra Miroslavas SD-7 gr.
Mockevičius Dovydas VK-108 gr.
Paplauskaitė Ieva VHK-21 gr.  
Blaževič Silvija VHK-21 gr.
Urbanovičiūtė Jovita VK-108 gr.
Kovarskaitė Erika VHK_21 gr.  


 CENTRO MOKINIŲ TARYBOS SEKTORIŲ VEIKLA

Lankomumo ir pažangumo sektorius

Veiklos sritys:
1. Lankomumo žymėjimo „Lankomumo registracijos knygoje“ kontrolė;
2. Lankomumo kontrolės reidų organizavimas;
3. Vėlavimo į pamokas kontrolė; lankomumo ir vėlavimo suvestinių rengimas;
4. Informacijos apie pažangius ir nepažangius moksleivius rinkimas ir analizė;
5. Nepažangių ir pamokų nelankančių mokinių svarstymas „Karštoje kėdėje“:
5.1. grupių vadovai mokinių tarybos koordinatorei elektroniniu būdu (Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.) atsiunčia blogai lankančių mokinių, kuriuos siūlo apsvarstyti „Karštoje kėdėje“, sąrašą;
5.2. „Karšta kėdė“ organizuojama pagal poreikį (pagal grupių vadovų atsiųstą informaciją) trečiadieniais 11.30 val. 211 kab.;
5.3. grupių vadovai atsako už mokinių dalyvavimą „Karštoje kėdėje“;
5.4. „Karštoje kėdėje“ dalyvauja mokinių tarybos lankomumo sektoriaus nariai, kuratoriai, skyriaus vedėjos, grupių vadovai ir kt.;
5.5. Mokinių tarybos lankomumo sektorius atsiskaito mokinių susirinkimo ir vadovų tarybos posėdžio metu.

Kultūros ir bendradarbiavimo sektorius

Veiklos sritys:
1. Netradicinių centro renginių bei įvairių akcijų organizavimas.
2. Bendradarbiavimas su kitų mokyklų mokinių savivaldos organizacijomis.
3. Moksleivių supažindinimas su centro reikalavimais, mokinių teisėms, pareigomis ir elgesio taisyklėmis.


Mes dirbame Jums ir kartu su Jumis!

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema