Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Centro specialybės

Centro specialybės

Elgesio taisyklės įstaigoje

  • Aukštesnė kategorija: Pradžia
  • Kategorija: Informacija mokiniams
  • Atnaujinta: 2016 sausio 14
  • Paskelbta: 2009 kovo 7

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS ĮSTAIGOJE*

1. Kuo atsakingiau atlikime savo pagrindinę pareigą – stropiai mokytis, lavinti gebėjimus, plėsti interesus.
2. Laikykimės kultūringo bendradarbiavimo taisyklių.
3. Aktyviai dalyvaukime grupės bei Centro gyvenime. Padėkime išlaikyti gerą Centro vardą.
4. Be nepateisinamų priežasčių nepraleidinėkime pamokų, praktinių užsiėmimų, nevėluokime į juos.
5. Tvarkingai prižiūrėkime savo mokymosi ir darbo vietą, padėkime kurti jaukią Centro aplinką.
6. Laikykimės darbo saugos, higienos reikalavimų: Centre nevilkėkime paltų, striukių, kūno kultūros pamokose dalyvaukime tik su tvarkinga apranga.
7. Tvarkykime ir prižiūrėkime kabinetus bei Centro dirbtuves.
8. Dalyvaukime popamokinėje veikloje, siekime įvairiapusio tobulėjimo, plėskime savo kultūrinius interesus.
9. Kiekvieną dieną segėkime moksleivio pažymėjimą.
10. Taupykime elektros energiją, vandenį, šilumą. Tausokime centro turtą, mokymo priemones.
11. Nesinešiokime savo ir kitų gyvybei pavojingų daiktų.
12. Saugokime savo ir kitų sveikatą. Kovokime su savo ir draugų žalingais įpročiais (rūkymu, narkotikais, alkoholiu).
13. Nesinaudokime mobiliaisiais telefonais pamokų metu.

 

*Patvirtinta bendrame centro tarybos ir vadovų tarybos posėdyje 2004-09-13, protokolo nr. 2

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema